100 مدرسه برتر

رتبه نام مدرسه استان شهر امتیاز دامنه ورود به مدرسه
1آزادگانکرمانکوهبنان 33610azadegan.kuhbanansch.irورود
1آزادي ( دبستان )تهران تهران .منطقه 1633610azadi.tehsch16.irورود
1استقلالکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 333610Esteghlal.nah3kermanshahsch.irورود
1الزهراکرمانکوهبنان33610alzahra.kuhbanansch.irورود
1الزهراءاردبيلسنجبدگيوي33610alzahra.arta1926.irورود
1الغدير 1سيستان وبلوچستانزاهدان .ناحيه 233610alghadir1.sb4902.irورود
1ام البنين(س)کرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 333610om-albanin.3.kermanshahsch.irورود
1امام جعفرصادق (ع) شبانه روزيگيلاناملش33610emamjafar.gil28.irورود
1امام سجاد(ع )کرمانزرند33610sajad-mes.zarandsch.irورود
1انتظاربوشهربوشهر33610100065217.shbooshehrsch.irورود
1باقرالعلوم(ع)مرکزياراک .ناحيه 133610bagheral.mkzarak1.irورود
1بصيرتمرکزياراک .ناحيه 133610basirat.mkzarak1.irورود
1تربيتآذربايجان غربي بوکان 3361061301306.edu2929.irورود
1تکتمسيستان وبلوچستان زاهدان .ناحيه 13361075157408.sb4901.irورود
1حاج توکليمرکزياراک .ناحيه 133610hajtavakoli.mkzarak1.irورود
1حجاباردبيلسنجبدگيوي33610hejab.arta1926.irورود
1حضرت مريم1سيستان وبلوچستانزاهدان .ناحيه 233610maryam1.sb4902.irورود
1حضرت معصومه (س)تهران (شهرستانها)اسلام شهر33610hazratemasome.islamshahr-teo.irورود
1حکيم هيدجيزنجانابهر33610hakimhidaji-m.zn5711.irورود
1حليمه سعديهکرمان سيرجان 33610sadieh-m2d.sirjansch.irورود
1خديجه كبريبوشهربندرريگ 33610khadijehkobra.rigsch.irورود
1رضوانمرکزياراک .ناحيه 133610rezvan.mkzarak1.irورود
1ريحانهکرمانکرمان .ناحيه 233610m2rayhaneh.kermann2sch.irورود
1ريحانهکرمانکرمان .ناحيه 233610edrayhaneh.kermann2sch.irورود
1زينبيهمرکزياراک .ناحيه 133610zeynabiye.mkzarak1.irورود
1سمامرکزياراک .ناحيه 133610samaeb.mkzarak1.irورود
1سما(دخترانه)مرکزياراک .ناحيه 133610sama-d1.mkzarak1.irورود
1سميهکرمانشاه هرسين 33610somayeh.harsinsch.irورود
1سميهمرکزياراک .ناحيه 133610somaye-r.mkzarak1.irورود
1شاهدکرمانبم33610shahedp.bamsch.irورود
1شاهد امام علي(ع)آذربايجان غربيمياندوآب3361061416105.edu2931.irورود
1شاهد فرومندکرمانبم 33610shaheded1.bamsch.irورود
1شاهد مرضيهآذربايجان غربي مياندوآب 3361061420809.edu2931.irورود
1شاهدپسرانهکرمانبم 33610shahedmp.bamsch.irورود
1شاهددخترانهکرمانبم 33610shahedmd.bamsch.irورود
1شاهدفاطمه الزهرامرکزياراک .ناحيه 133610shfz.mkzarak1.irورود
1شهداي فرهنگيمرکزياراک .ناحيه 133610shfm.mkzarak1.irورود
1شهيد باهنرکرمانشهربابک 33610shbahonar.shahrbabaksch.irورود
1شهيد عيسي حيدريکرمانشاه هرسين 33610shahidheydari.harsinsch.irورود
1شهيد نامجوکرمان سيرجان 33610namjo-m1d.sirjansch.irورود
1شهيدباهنرکرمانکوهبنان 33610shahidbahonar.kuhbanansch.irورود
1شهيدخداداديانکرمانشهربابک 33610shkho.shahrbabaksch.irورود
1شهيدرجاييکرمانکوهبنان 33610shahidrajaei.kuhbanansch.irورود
1شهيدگمنام 1تهرانتهران .منطقه 1633610gomnam.tehsch16.irورود
1شهيدمدرسکرمانکوهبنان 33610sh-modares.kuhbanansch.irورود
1عفتاردبيلسنجبدگيوي33610efat.arta1926.irورود
1علامه حليمرکزياراک .ناحيه 133610heli.mkzarak1.irورود
1علامه حليکرمانشهربابک 33610helli1.shahrbabaksch.irورود
1علامه مجلسيکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 333610majlesi.nah3kermanshahsch.irورود
1علم ودانشزنجان خدابنده 33610elmodanesh.zn5723.irورود
1فاطمه زهرا(س )2آذربايجان غربي تکاب 33610fatemezahra2.edu2935.irورود
1فاطميهاردبيلسنجبدگيوي 33610fatemieh.arta1926.irورود
1فتحاردبيل سنجبدگيوي 33610fath.arta1926.irورود
1فرزانگانآذربايجان غربيمياندوآب3361061463101.edu2931.irورود
1فرزانگان 2اردبيل ناحيه 133610farzanegan2.arta1901.irورود
1قدسمرکزياراک .ناحيه 133610dghods.mkzarak1.irورود
1قياماردبيل سنجبدگيوي 33610ghiam.arta1926.irورود
1کوثرکرمانشاهکرندغرب33610kosar.dalahoosch.irورود
1گوهرشادمرکزياراک .ناحيه 133610gohar.mkzarak1.irورود
1مادرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 133610madar1.nah1kermanshahsch.irورود
1مادر شهيد باهنرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 133610madar.nah1kermanshahsch.irورود
1محمد علي اسديانتهران (شهرستانها)اسلام شهر33610asadiyan.islamshahr-teo.irورود
1مطهرهمرکزي اراک .ناحيه 133610motahare.mkzarak1.irورود
1معرفت (نمونه دولتي )تهرانتهران .منطقه 1633610marefat.tehsch16.irورود
1معلمزنجانابهر33610moallem-a.zn5711.irورود
1معلم ابهرزنجان ابهر33610moallem.zn5711.irورود
1مهديهيزدصدوق33610mahdiye.ashkezaredu.irورود
1نظام جديدسعادتزنجانخدابنده33610saadat.zn5723.irورود
1نيک اخترکرمانکرمان .ناحيه 233610ep1nikakhtar.kermann2sch.irورود
1نيک اخترکرمانکرمان .ناحيه 233610ep2nikakhtar.kermann2sch.irورود
1نيکان 2تهران (شهرستانها)بهارستان 133610nikan2.baharestan1-teo.irورود
1ولي عصرتهرانتهران .منطقه 1633610valiasre.tehsch16.irورود
1هاجرکرمانراور33610hajar.ravarsch.irورود
1هدفمرکزياراک .ناحيه 133610hadaf.mkzarak1.irورود
1هدفمرکزياراک .ناحيه 133610hadafm.mkzarak1.irورود
1هنرستان فني دخترانه مرحوم حقانيگيلاناملش33610haghani.gil28.irورود
1هنرستان کاردانش الزهراگيلاناملش33610alzahra.gil28.irورود
2آيت الله کاشانيکرمانشاه اسلام آباد33510kashani.eslamabadghsch.irورود
2تربيتاردبيل سنجبدگيوي 33510tarbiat.arta1926.irورود
2دبستان 22 بهمنآذربايجان غربي انزل 3351022bahman.edu2909.irورود
2دبيرستان پسرانه شاهدگيلانبندرانزلي33510shahed-d.gil16.irورود
2راهنمايي نمونه دولتي فرزانگانکرمانشاهاسلام آباد33510ne-farzanegan.eslamabadghsch.irورود
2رهروان حضرت زينب (س )البرزکرج .ناحيه 433510rahrovanzeynab2.eduk4.irورود
2رهروان زينب (س )البرزکرج .ناحيه 433510rahrovanzeynab.eduk4.irورود
2شاهد شهيد فهميدهکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 133510fahmidah.nah1kermanshahsch.irورود
2شهداءکوهبنانکرمانکوهبنان 33510shohada.kuhbanansch.irورود
2شهيد دکتر محمد جواد باهنرسيستان وبلوچستان زاهدان .ناحيه 23351075147803.sb4902.irورود
2عدالتکرمانکوهبنان 33510edalat.kuhbanansch.irورود
2عصمتزنجان ابهر33510esmat.zn5711.irورود
2فلسطين رجاييکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 333510FelestinRajaee.nah3kermanshahsch.irورود
2مركزاستثنايي باغچه بانکرمانچترود33510estesnaee.chatrudsch.irورود
2هاجرکرمانشاهکرندغرب33510hajar.dalahoosch.irورود
2هانيهاردبيلسنجبدگيوي33510hanieh.arta1926.irورود
2هنرستان شهيدمطهرياردبيلسنجبدگيوي33510hmotahari.arta1926.irورود
3تيزهوشان شهيدبهشتيآذربايجان غربيمياندوآب 33310sampadmiandoab.edu2931.irورود
4شهداي گلريزتهران تهران .منطقه 1933260golriz.tehsch19.irورود
5الغديرکرمانشاهکرمانشاه .ناحيه 333110alghadir.3.kermanshahsch.irورود
5ايران نوينگيلانلاهيجان 33110irannovin.gil19.irورود
5باقرالعلوم(ع)تهران (شهرستانها)اسلام شهر33110mbaqer.islamshahr-teo.irورود
5حضرت صديقه كبريمرکزي اراک .ناحيه 133110hsedighe.mkzarak1.irورود

نام

نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

کد امنیتی*

پیام*

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت معلم

برای ورود به سامانه

تایید هویت والدین

برای ورود به سامانه

تایید هویت دانش آموز

برای ورود به سامانه

ok